" ભૂતકાળમાં ગળીયા બળદને જોઇને જીવ વૈરાગ્ય પામી જતો. અને આજે? પોતે ગળીયા બળદ જોવા થઈ જાય તોય સંસારનો રાગ ઘટતો નથી. "
You are here: HomeStavans
Display # 
# Title Author Hits
1 Jab Koi Nahi Aata Mere Dada Aate Hei By Gunjan 03 Written by nayneshshah 1740
2 Jai Jai Tirthankara Written by nayneshshah 2433
3 Prabhu Milan 04 Written by nayneshshah 3429
4 Prabhu Milan 03 Written by nayneshshah 1859
5 Prabhu Milan 02 Written by nayneshshah 1679
6 Prabhu Milan 01 Written by nayneshshah 2054
7 Jab Koi Nahi Aata Mere Dada Aate Hei By Gunjan 01 Written by nayneshshah 16351
8 Bhaktamar and Ratnakar Pachisi Written by nayneshshah 6649
9 Prabhu No Sanedo Written by nayneshshah 6619
10 108 Parshvnath Vandna Written by nayneshshah 3618
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 4

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround