" સમ્યક્ત્વ અટેલે ધર્મની અસલ ભૂખ, ભૂખ્યાને જેમ ભોજન વિના ચાલે નહિ, તમે સમ્યક્ત્વ આવ્યા પછી તે જીવને ધર્મપ્રવૃત્તિરૂપી ભોજન વગર ચાલે નહિ. "
You are here: HomeStavans
Display # 
# Title Author Hits
1 Jab Koi Nahi Aata Mere Dada Aate Hei By Gunjan 03 Written by nayneshshah 1771
2 Jai Jai Tirthankara Written by nayneshshah 2461
3 Prabhu Milan 04 Written by nayneshshah 3457
4 Prabhu Milan 03 Written by nayneshshah 1888
5 Prabhu Milan 02 Written by nayneshshah 1718
6 Prabhu Milan 01 Written by nayneshshah 2108
7 Jab Koi Nahi Aata Mere Dada Aate Hei By Gunjan 01 Written by nayneshshah 16941
8 Bhaktamar and Ratnakar Pachisi Written by nayneshshah 6750
9 Prabhu No Sanedo Written by nayneshshah 6683
10 108 Parshvnath Vandna Written by nayneshshah 3666
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 4

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround