" મહેમાન આવે ત્યાં સુધી તો ઠીક છે,પણ એ જાય જ નહિ, પેંધી જાય તે કેમ ચાલે? ક્રોધનુંય આવું જ છે, ક્રોધનુંય આવું જ છે। ક્રોધ આવે તે હજી ચલાવી લેવાય, તે જાય નહિ તે કેમ ચલાવી લેવાય? "
You are here: HomeStavans
Display # 
# Title Author Hits
1 Jab Koi Nahi Aata Mere Dada Aate Hei By Gunjan 03 Written by nayneshshah 1928
2 Jai Jai Tirthankara Written by nayneshshah 2591
3 Prabhu Milan 04 Written by nayneshshah 3585
4 Prabhu Milan 03 Written by nayneshshah 1989
5 Prabhu Milan 02 Written by nayneshshah 1867
6 Prabhu Milan 01 Written by nayneshshah 2286
7 Jab Koi Nahi Aata Mere Dada Aate Hei By Gunjan 01 Written by nayneshshah 19007
8 Bhaktamar and Ratnakar Pachisi Written by nayneshshah 7210
9 Prabhu No Sanedo Written by nayneshshah 6976
10 108 Parshvnath Vandna Written by nayneshshah 3840
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 4

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround