" શસ્ત્રથી ચીરાયેલા હૃદયને ટાંકા દ્વારા સાંધવું હજી આસાન છે, પણ શબ્દથી ચીરાયેલા હ્રદયને સાંધવું તે બહુ કઠિન છે . "
You are here: HomeStavans
Display # 
# Title Author Hits
1 Jab Koi Nahi Aata Mere Dada Aate Hei By Gunjan 03 Written by nayneshshah 1816
2 Jai Jai Tirthankara Written by nayneshshah 2499
3 Prabhu Milan 04 Written by nayneshshah 3502
4 Prabhu Milan 03 Written by nayneshshah 1923
5 Prabhu Milan 02 Written by nayneshshah 1759
6 Prabhu Milan 01 Written by nayneshshah 2159
7 Jab Koi Nahi Aata Mere Dada Aate Hei By Gunjan 01 Written by nayneshshah 17565
8 Bhaktamar and Ratnakar Pachisi Written by nayneshshah 6885
9 Prabhu No Sanedo Written by nayneshshah 6776
10 108 Parshvnath Vandna Written by nayneshshah 3735
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 4

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround