" વધી ગયેલા નખ, સડી ગયેલા દાંત કે મોટા થયેલા વાળને કાઢી નાંખવામાં જેમ જરાય દુઃખ  નથી થતું કે તે ક્યાં પડ્યા તેની ચિંતા નથી થતી તેમ સંસારની સમગ્ર માયાને ત્યાગ કરતા દુઃખ શેનું કે ચિંતા શેની? "
You are here: HomeStavans
Display # 
# Title Author Hits
1 Jab Koi Nahi Aata Mere Dada Aate Hei By Gunjan 03 Written by nayneshshah 1991
2 Jai Jai Tirthankara Written by nayneshshah 2659
3 Prabhu Milan 04 Written by nayneshshah 3647
4 Prabhu Milan 03 Written by nayneshshah 2051
5 Prabhu Milan 02 Written by nayneshshah 1931
6 Prabhu Milan 01 Written by nayneshshah 2400
7 Jab Koi Nahi Aata Mere Dada Aate Hei By Gunjan 01 Written by nayneshshah 20285
8 Bhaktamar and Ratnakar Pachisi Written by nayneshshah 7469
9 Prabhu No Sanedo Written by nayneshshah 7116
10 108 Parshvnath Vandna Written by nayneshshah 3915
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 4

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround